Оферта

Умови використання сайту

Сайт http://mars.org.ua/ (далі – «ТЦ Марс») надає послуги на умовах, описаних в цьому документі. Угода може бути змінена без попереднього повідомлення. Поточна версія користувацької угоди доступна за адресою http://mars.org.ua/oferta/.

Моментом укладення цієї користувацької угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача (продавця), покупця (будь-який користувач всесвітньої мережі Інтернет, який має бажання придбати товари / послуги у «ТЦ Марс») з «ТЦ Марс». Цим користувачі і покупці підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї угоди про використання.

Опис послуг

Сайт «ТЦ Марс» надає послуги, що дозволяють користувачам реєструватися і створювати на сайті облікові записи.

Після реєстрації у «ТЦ Марс» користувач отримує доступ до розділу «Особистий кабінет», в якому він може опублікувати інформацію про свій магазин: контактну інформацію; інформацію про товари і послуги, що пропонуються магазином; іншу інформацію про магазин.

Після реєстрації будь-який користувач може завантажувати фотографії товарів та послуг.

Вартість послуг

Реєстрація у «ТЦ Марс» облікового запису здійснюється безкоштовно.

Додаткові послуги надаються за плату, розмір якої встановлюється Адміністрацією «ТЦ Марс» на індивідуальних умовах.

Обов’язки користувача

При реєстрації користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про магазин і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача і припинити надання послуг.

Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості «ТЦ Марс» з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

Користувач не має права здійснювати дії, які негативно впливають на нормальну роботу «ТЦ Марс».

Обмеження на вміст

Публікація інформації на «ТЦ Марс» повинна відбуватися в повній відповідності з Правилами розміщення інформації на сайті.

Адміністрація не провадить обов’язкової перевірки інформації, яка розміщується користувачами на сайті.

Адміністрація «ТЦ Марс» не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені при реєстрації, або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні, або нематеріальні збитки, що виникли в зв’язку з цим.

Адміністрація «ТЦ Марс» не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на «ТЦ Марс», включаючи їх відтворення і поширення, здійснені як в рамках «ТЦ Марс», так і іншими можливими способами.

Вся розміщена користувачем на «ТЦ Марс» інформація вважається власністю користувача до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Користувачі «ТЦ Марс» не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

Всі користувачі (продавці) сайту зобов’язані сумлінно виконувати свої зобов’язання перед покупцями, зокрема користувачі «ТЦ Марс» зобов’язуються:

  • своєчасно, але не пізніше ніж протягом 3-х календарних днів, обробляти відповідні замовлення і звернення покупців щодо товарів/послуг користувача, інформація про яких розміщена на «ТЦ Марс»;
  • своєчасно інформувати покупців про неможливість поставки відповідного товару / надання послуги в узгоджені сторонами терміни з обов’язковим зазначенням причин і уточненням термінів виконання своїх зобов’язань перед покупцем;
  • своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, що надходять від покупців, претензії і пропозиції, пов’язані з діяльністю користувача;

У разі порушення користувачем «ТЦ Марс» вищевикладених правил добросовісної роботи з покупцями, Адміністрація залишає за собою право призупинити, або заблокувати доступ користувача до сайту, оскільки своїми діями користувач завдає шкоди діловій репутації «ТЦ Марс».

Обмеження відповідальності

Послуги у «ТЦ Марс» надаються «як є». Адміністрація не гарантує збереження профілю користувача і розміщеної користувачем інформації.

Користувачам платних пакетів послуг Адміністрація гарантує періодичне збереження (резервування) інформації, розміщеної користувачем на сайті. Адміністрація докладає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами платних пакетів, але не гарантує її збереження в разі настання форс-мажорних обставин.

Адміністрація не провадить перевірку розміщеної інформації і не несе відповідальності за відповідність інформації з чинним законодавством України.

Користувачі і покупці розуміють і повністю погоджуються з тим, що:

Адміністрація не гарантує відсутності помилок і збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення. Адміністрація докладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок, в разі їх виникнення, в максимально короткі терміни;

Адміністрація не гарантує, що послуги будуть відповідати вимогам користувача і надаватися безперервно і безпомилково;

Адміністрація не гарантує, що якість товарів і послуг, придбаних за допомогою «ТЦ Марс», буде відповідати очікуванням і / або вимогам покупця;

Адміністрація не гарантує, що товари, послуги або інформація, замовлені за допомогою «ТЦ Марс», будуть надані користувачем відповідно до очікувань покупця;

Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з «ТЦ Марс» здійснюється на свій страх і ризик. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану їх комп’ютера внаслідок скачування інформації з сайту;

При оформленні замовлення на товари і послуги за допомогою «ТЦ Марс», Адміністрація рекомендує звернути увагу на коректність введення повної адреси та інших контактних даних (телефонів, e-mail, skype).

Адміністрація залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної користувачами платних пакетів без попередження, в разі:

  • отримання обов’язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
  • вимог правовласника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав користувачем на сайті;
  • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;